top of page

Regelverket for nettbutikken

 

§ 1

Innledende bestemmelser

 

 

 1. Nettbutikken UNIHAUS Trehus som er tilgjengelig på nettstedet www.unihaus.eu, drives av Józef Michałek som driver en virksomhet under navnet JOMIKA Józef Michałek, innført i Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) holdt av ministeren med ansvar for økonomi, NIP 548 133 45 61, REGON 380154480

 

versjon for de som selger til forbrukere og gründere

 

2. Denne forskriften er rettet til både Forbrukere og Entreprenører som bruker Butikken og definerer reglene for bruk av Nettbutikken samt regler og prosedyre for inngåelse av salgsavtaler med Kunden på avstand via Butikken.

 

§ 2

Definisjoner

 

 1. Forbruker - en fysisk person som inngår en kontrakt med selgeren som en del av butikken, hvis emne ikke er direkte relatert til dens virksomhet eller profesjonelle aktivitet.

 2.   Selger - en fysisk person som driver en virksomhet under navnet JOMIKA Józef MIchałek, innført i Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) holdt av ministeren med ansvar for økonomi, NIP 548_cc-7819b-50 3194-bb3b-3194-bb3b 136bad5cf58d_133 45 61, REGON 380154480.

 3. Kunde – enhver enhet som kjøper gjennom butikken.

 4. Entreprenør - en fysisk person, en juridisk person og en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis egen lov gir rettslig handleevne, utfører på egne vegne en økonomisk aktivitet som bruker butikken.

 5. Butikk - en nettbutikk som drives av selgeren på internettadressen www.unihaus.eu.

 6. Avstandsavtale - kontrakt inngått med Kunden som del av et organisert system for inngåelse av fjernkontrakter (som en del av Butikken), uten samtidig fysisk tilstedeværelse av partene, med utelukkende bruk av ett eller flere midler for fjernkommunikasjon inntil og inkludert inngåelse av kontrakten.

 7. Regelverk - dette Butikkreglementet.

 8. Ordre - Kundens viljeerklæring sendt via bestillingsskjemaet og rettet direkte mot å inngå produktsalgsavtalen eller produktene med selgeren.

 9. Konto - kundekonto i Butikken, den inneholder data oppgitt av kunden og informasjon om bestillinger lagt av ham i butikken.

 10. Registreringsskjema - et skjema tilgjengelig i butikken som lar deg opprette en konto.

 11. Bestillingsskjema - et interaktivt skjema tilgjengelig i butikken som lar deg legge inn en bestilling, spesielt ved å legge produkter i handlekurven og definere vilkårene i salgsavtalen, inkludert leverings- og betalingsmåten.

 12. Handlevogn - et element i butikkens programvare, der produktene som er valgt for kjøp er synlige, og det er også mulig å bestemme og endre bestillingsdataene, spesielt mengden av produkter.

 13. Produkt - en flyttbar vare/tjeneste tilgjengelig i Butikken som er gjenstand for salgsavtalen mellom Kunden og Selger.

 14. Salgsavtale - en produktsalgskontrakt inngått eller inngått mellom kunden og selgeren via nettbutikken. Salgsavtalen betyr også - i henhold til egenskapene til produktet - en kontrakt for levering av tjenester og en kontrakt for spesifikt arbeid.

 

§ 3

Ta kontakt med butikken

 

 1. Selgers adresse: 43-470 Istebna, 1316

 2. Selgers e-postadresse: handl@unihaus.eu

 3. Selgers telefonnummer: + 48 533 321 810

 4. Kunden kan kommunisere med selgeren ved å bruke adressene og telefonnumrene som er oppgitt i dette avsnittet.

 5. Kunden kan kommunisere på telefon med selger fra kl. 8.00 til 16.00 på virkedager.

 

§ 4

Tekniske krav

 

For å bruke butikken, inkludert å se butikkens sortiment og bestille produkter, må du:

 1. terminalenhet med tilgang til Internett og en nettleser,

 2. en aktiv e-postkonto (e-post),

 3. informasjonskapsler aktivert,

 4. FlashPlayer installert.

 

§ 5

Generell informasjon

 

 1. Selgeren, i den utstrekning loven tillater det, skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle forstyrrelser, inkludert avbrudd i driften av Butikken, forårsaket av force majeure, ulovlige handlinger fra tredjeparter eller inkompatibilitet av Nettbutikken med Kundens tekniske infrastruktur.

 2. Å se butikkens sortiment krever ikke at du oppretter en konto. Bestillinger av Kunden på produkter i Butikkens sortiment er mulig enten etter opprettelse av en konto i henhold til bestemmelsene i § 6 i forskriften eller ved å oppgi nødvendige person- og adresseopplysninger som gjør at bestillingen kan gjennomføres uten å opprette en konto.

 3.   Prisene oppgitt i butikken er oppgitt i polske zloty og er nettopriser (de inkluderer ikke mva).

 4. Det endelige (endelige) beløpet som skal betales av Kunden består av prisen for Produktet og leveringskostnadene (inkludert gebyrer for transport, levering og posttjenester), som Kunden er informert om på Butikkens nettside ved bestilling , inkludert når du uttrykker vilje til å være bundet av salgsavtalen.

 5. I tilfelle av en avtale som dekker et abonnement eller levering av tjenester på ubestemt tid, er den endelige (endelige) prisen totalprisen inkludert alle betalinger for oppgjørsperioden.

 6. Når innholdet i avtalen ikke tillater, rimelig å bedømme, å beregne den endelige (endelige) prisen på forhånd, informasjon om måten prisen vil bli beregnet på, samt gebyrer for transport, levering, posttjenester og andre kostnader, vil bli oppgitt i butikken i produktbeskrivelsen.

 

§ 6

Opprette en konto i butikken

 

 1. For å opprette en konto i butikken må du fylle ut registreringsskjemaet. Det er nødvendig å oppgi følgende data: Navn, Etternavn, Telefon, E-post, Adresse.

 2. Det er gratis å opprette en konto i butikken.

 3. Innlogging til kontoen gjøres ved å skrive inn pålogging og passord som er angitt i registreringsskjemaet.

 4. Kunden kan når som helst, uten å oppgi grunn og uten å påløpe gebyrer, slette kontoen ved å sende en passende forespørsel til selgeren, spesielt via e-post eller skriftlig til adressene angitt i § 3.

 

§ 7

Regler for å legge inn en bestilling

 

For å legge inn en bestilling:

 1. logg inn i butikken (valgfritt);

 2. velg produktet som er gjenstand for bestillingen, og klikk deretter på "Legg i handlekurv"-knappen (eller tilsvarende);

 3. logg inn eller bruk muligheten til å legge inn en bestilling uten registrering;

 4. hvis alternativet for å legge inn en bestilling uten registrering er valgt - fyll ut bestillingsskjemaet ved å angi detaljene til bestillingsmottakeren og adressen som produktet skal leveres til, velg forsendelsestype (leveringsmåte for produktet ), skriv inn fakturadataene, hvis de er forskjellig fra mottakerens detaljer,

 5. klikk på "Bestill og betal"-knappen / klikk på "Bestill og betal"-knappen og bekreft bestillingen ved å klikke på lenken som ble sendt i e-posten,

 6. velge en av de tilgjengelige betalingsmåtene og, avhengig av betalingsmåten, betale for bestillingen innen en spesifisert periode, med forbehold om § 8 punkt 3.

 

§ 8

Levering og betalingsmåter tilbys

 

 1. Kunden kan bruke følgende metoder for levering eller henting av det bestilte produktet:

 1. Postpakke, etterkrav,

 2. budtjeneste, postoppkrav bud,

 3. Henting personlig tilgjengelig på: 43-470 Istebna, 1316

 1. Kunden kan bruke følgende betalingsmåter:

 1. Betaling med bankoverføring til Selgers konto

3. Detaljert informasjon om leveringsmetoder og akseptable betalingsmåter finnes på Butikkens nettside.

 

§ 9

Gjennomføring av salgskontrakten

 

 1. Inngåelsen av Salgsavtalen mellom Kunden og Selger skjer etter at Kunden har lagt inn en Bestilling ved bruk av Bestillingsskjema i Nettbutikken i henhold til § 7 i Forskriften.

 2. Etter å ha lagt inn bestillingen, bekrefter selgeren umiddelbart mottaket og aksepterer samtidig bestillingen for utførelse. Bekreftelse på mottak av bestillingen og dens aksept for gjennomføring skjer ved å sende kunden en passende e-post til kundens e-postadresse oppgitt ved bestilling av bestillingen, som inneholder minst selgerens erklæring om mottak av bestillingen og dens aksept for gjennomføring og bekreftelse av inngåelse av salgsavtalen. Ved mottak av ovennevnte e-post fra Kunden, inngås en salgsavtale mellom Kunden og Selger.

 3. Hvis kunden velger:

 1. betaling ved bankoverføring, er Kunden forpliktet til å foreta betalingen innen 7 kalenderdager fra datoen for Salgsavtalen - ellers vil bestillingen bli kansellert.

 1. Dersom Kunden har valgt en annen leveringsmetode enn personlig henting, vil Produktet bli sendt av Selger innen den tid som er spesifisert i beskrivelsen (med forbehold om paragraf 5 i dette avsnittet), på den måten Kunden har valgt ved bestillingen.

 2. Hvis du bestiller produkter med ulike leveringstider, er leveringsdatoen den lengste gitte datoen.

Ved bestilling av Produkter med ulik leveringstid, har Kunden mulighet til å be om levering av Produktene i deler eller levering av alle Produkter etter fullført hele bestillingen.

 1. Starten av perioden for levering av Produktet til Kunden regnes som følger:

 1. Dersom Kunden velger betalingsmåte ved bankoverføring, elektronisk betaling eller betalingskort - fra datoen for kreditering av Selgers bankkonto.

 2. Hvis kunden velger betalingsmåte ved levering - fra datoen for salgsavtalen,

7. Ved bestilling av Produkter med ulike vilkår for beredskap for henting, kan Kunden samle Produktene i deler (avhengig av deres beredskap for henting) eller hente alle Produktene etter å ha fullført hele bestillingen.

8. Begynnelsen av perioden for produktets klargjøring for innsamling av kunden regnes som følger:

 1. Dersom Kunden velger betalingsmåte ved bankoverføring, elektronisk betaling eller betalingskort - fra datoen for kreditering av Selgers bankkonto.

9. Produktet leveres innenfor EUs territorium.

10. Levering av Produktet til Kunden skal betales, med mindre salgsavtalen bestemmer noe annet. Produktleveringskostnader (inkludert gebyrer for transport, levering og posttjenester) settes individuelt, basert på gjeldende forsendelsespriser.

11. Personlig henting av Produktet av Kunden er gratis.

 

§ 10

Retten til å trekke seg fra kontrakten

 

 1. Forbrukeren kan trekke seg fra salgsavtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

 2. Utløpet av fristen angitt i pkt. 1 begynner med levering av Produktet til Forbrukeren eller en annen person enn transportøren utpekt av denne.

 3. Ved en avtale som dekker mange produkter som leveres separat, i partier eller i deler, er datoen spesifisert i pkt. 1 løper fra levering av siste vare, parti eller del.

 4. I tilfelle av en avtale som består i regelmessig levering av produkter for en spesifisert periode (abonnement), datoen spesifisert i pkt. 1 løper fra å ta den første tingen i besittelse.

 5. Forbrukeren kan trekke seg fra Avtalen ved å sende en angreerklæring til Selger. For å overholde fristen for å trekke seg fra Avtalen er det nok at Forbrukeren sender en erklæring før utløpet av denne perioden.

 6. Erklæringen kan sendes med tradisjonell post, faks eller e-post ved å sende erklæringen til Selgers e-postadresse eller ved å sende erklæringen på Selgers nettside - Selgers kontaktinformasjon er spesifisert i § 3. Erklæringen kan også sendes inn på skjemaet, hvis eksemplar er vedlegg 1 til denne forskriften og vedlegg til lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter, men det er ikke obligatorisk.

 7. Dersom Forbrukeren sender erklæringen på e-post, skal Selger umiddelbart sende Forbrukeren til e-postadressen oppgitt av Forbrukeren bekreftelse på mottak av erklæringen om angrerett fra Avtalen.

 8. Konsekvenser av å trekke seg fra avtalen:

 1. Ved oppsigelse fra en Avstandsavtale skal Avtalen anses som ugyldig.

 2. Ved heving fra Avtalen skal Selger umiddelbart returnere til Forbrukeren, senest innen 14 dager fra datoen for mottak av Forbrukerens erklæring om angrerett fra Avtalen, alle betalinger han har foretatt, inkludert leveringskostnader. varene, med unntak av tilleggskostnader som følge av leveringsmåten valgt av forbrukeren, annet enn den billigste standard leveringsmetoden som tilbys av selgeren.

 3. Tilbakebetalingen vil bli foretatt av Selger ved å bruke de samme betalingsmåtene som ble brukt av Forbrukeren i den opprinnelige transaksjonen, med mindre Forbrukeren uttrykkelig har samtykket til en annen løsning som ikke vil medføre noen kostnader for ham.

 4. Selgeren kan holde tilbake refusjonen inntil produktet mottas tilbake eller inntil bevis på returen er levert til ham, avhengig av hva som inntreffer først.

 5. Forbrukeren bør returnere produktet til selgerens adresse som er oppgitt i denne forskriften umiddelbart, senest 14 dager fra den dagen han informerte selgeren om tilbaketrekkingen fra avtalen. Fristen overholdes dersom Forbrukeren sender Produktet tilbake innen 14 dager.

 6. Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet, inkludert kostnadene ved å returnere produktet, dersom produktet på grunn av dets natur ikke kunne returneres med vanlig post.

 7. Forbrukeren er kun ansvarlig for å redusere verdien av Produktet som følge av bruk av det på en annen måte enn det som var nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.

9. Dersom det på grunn av Produktets art ikke kan returneres med vanlig post, vil informasjon om dette, samt om kostnadene ved å returnere Produktet, inngå i Produktbeskrivelsen i Butikken.

10. Retten til å angre fra en fjernavtale har ikke Forbrukeren rett i forhold til Avtalen:

 1. hvor gjenstanden for tjenesten er en ikke-prefabrikkert gjenstand, produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller tjener for å tilfredsstille hans individuelle behov,

 2. hvor gjenstanden for tjenesten er en vare levert i forseglet pakke, som ikke kan returneres etter åpning av pakken på grunn av helsevern eller hygiene, dersom emballasjen er åpnet etter levering,

 3. hvor gjenstanden for tjenesten er en vare som forringes raskt eller har kort holdbarhet,

 4. for levering av tjenester, dersom selgeren fullt ut har levert tjenesten med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, som før oppstart av tjenesten ble informert om at etter at selgeren har utført tjenesten, vil han miste retten til å trekke seg fra avtalen ,

 5. hvor prisen eller vederlaget avhenger av svingninger i finansmarkedet som Selger ikke har kontroll over og som kan inntreffe før fristen for å trekke seg fra Avtalen,

 6. hvor gjenstanden for tjenesten er varer som etter levering på grunn av sin natur er uadskillelig forbundet med andre varer,

 7. hvor gjenstanden for tjenesten er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt ved inngåelsen av salgskontrakten, og leveringen kan skje først etter 30 dager og verdien av disse avhenger av svingninger på markedet som Selger har ingen kontroll,

 8. der gjenstanden for tjenesten er lyd- eller bildeopptak eller dataprogramvare levert i en forseglet pakke, dersom pakken har blitt åpnet etter levering,

 9. for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av en abonnementsavtale,

 10. for levering av digitalt innhold som ikke er lagret på et håndgripelig medium, dersom ytelsen startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke før fristen for å angre kontrakten og etter å ha informert Selger om tapet av retten til å angre kontrakten,

 

§ 11

Klage og garanti

 

 

 1. Salgsavtalen dekker nye produkter.

 2. Tilstanden til hvert brukt produkt er beskrevet i detalj.

 3. Selger plikter å gi kunden en vare fri for mangler.

 4. Ved en defekt på varene kjøpt fra Selger har Kunden rett til å klage på grunnlag av garantibestemmelsene i Civil Code.

 5. Klager skal sendes skriftlig eller elektronisk til adressene til selgeren som er oppgitt i denne forskriften.

 6. Det anbefales å ta med i klagen bl.a. en kort beskrivelse av mangelen, omstendighetene (inkludert datoen) for dens opptreden, detaljene om kunden som sender inn klagen, og kundens forespørsel i forbindelse med defekten på varene.

 7. Selger vil svare på reklamasjonen umiddelbart, senest innen 14 dager, og dersom han ikke gjør det innen denne fristen anses det som Kundens forespørsel som berettiget.

 8. Varer som returneres som en del av klageprosedyren skal sendes til adressen oppgitt i § 3 i denne forskriften.

 9. Dersom det er gitt garanti for Produktet, vil informasjon om det, samt innholdet, inkluderes i beskrivelsen av Produktet i Butikken.

 

 

 

 

§ 12

Utenrettslige måter å håndtere klager og oppreisning på

 

 1. Detaljert informasjon om muligheten for forbrukeren til å bruke z  utenrettslige metoder for behandling av klager og oppreisning samt reglene for tilgang til disse prosedyrene er tilgjengelig på kontorene og på nettsidene av poviat (kommunale) forbrukerombudsmenn, sosiale organisasjoner for hvilke oppgaver lovbestemte bestemmelser inkluderer forbrukerbeskyttelse, Provincial Inspectorates of the Trade Inspection og på følgende internettadresser til Office of Competition and Consumer Protection: http://www.uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php og http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Forbrukeren har følgende eksemplariske muligheter til å bruke utenrettslige midler til å behandle klager og oppreisning:

 1. Forbrukeren har rett til å søke en permanent minnelig forbrukerdomstol, nevnt i art. 37 i lov av 15. desember 2000 om handelsinspeksjon (Journal of Laws of 2014, pkt. 148, som endret), med en forespørsel om å løse en tvist som oppstår fra avtalen inngått med selgeren.

 2. Forbrukeren har rett til å henvende seg til provinsinspektøren for handelstilsynet, i samsvar med art. 36 i lov av 15. desember 2000 om handelstilsyn (lovtidsskrift av 2014, pkt. 148, som endret), med en anmodning om å innlede meklingssak angående en minnelig løsning av tvisten mellom forbrukeren og selgeren.

 3. Forbrukeren kan få gratis hjelp til å løse en tvist mellom ham og selgeren, også ved hjelp av gratis bistand fra et poviat (kommunalt) forbrukerombud eller en sosial organisasjon hvis lovpålagte oppgaver inkluderer forbrukerbeskyttelse (inkludert forbrukerforbundet, sammenslutningen av polske forbrukere) .

 

§ 1. 3

Personopplysninger i nettbutikken

 

 1. Administrator for personopplysninger til kunder samlet inn via nettbutikken er selgeren.

 2. Kunders personopplysninger samlet inn av administrator via Nettbutikken samles inn for å implementere Salgsavtalen, og dersom Kunden samtykker – også for markedsføringsformål.

 3. Mottakerne av personopplysningene til kundene til nettbutikken kan være:

 1. I tilfelle av en Kunde som bruker Nettbutikken med leveringsmåten med post eller bud, gir Administratoren Kundens innsamlede personopplysninger til den valgte transportøren eller mellomleddet som utfører forsendelsen på forespørsel fra Administratoren.

 2. I tilfelle av en Kunde som bruker Nettbutikken med metoden for elektroniske betalinger eller med et betalingskort, gir Administratoren Kundens innsamlede personopplysninger til den valgte enheten som betjener betalingene ovenfor i Nettbutikken.

4. Kunden har rett til å få tilgang til sine data og korrigere dem.

5. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men unnlatelse av å oppgi personopplysningene som er angitt i regelverket som er nødvendig for å inngå en salgsavtale resulterer i manglende evne til å inngå denne kontrakten.

 

§ 14

Sluttbestemmelser

 

1. Avtaler inngått gjennom nettbutikken inngås på polsk.

2. Selger forbeholder seg retten til å endre regelverket av viktige årsaker, det vil si: endringer i loven, endringer i betalings- og leveringsmåter - i den grad disse endringene påvirker gjennomføringen av bestemmelsene i denne forskriften. Selgeren vil informere Kunden om hver endring minst 7 dager i forveien.

3. I saker som ikke dekkes av disse forskriftene, skal generelt gjeldende bestemmelser i polsk lov gjelde, spesielt: Civil Code; loven om levering av elektroniske tjenester; lov om forbrukerrettigheter, lov om beskyttelse av personopplysninger.

4. Kunden har rett til å bruke utenrettslige midler for å behandle klager og oppreisning. For dette formålet kan han sende inn en klage via EU ODR-nettplattformen som er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

bottom of page