top of page

Pravidla internetového obchodu

§ 1

Předběžná ustanovení

 1. Internetový obchod UNIHAUS, Dřevěné domy, dostupný na www.unihaus.eu, provozuje Józef Michałek, který podniká v rámci společnosti JOMIKA Józef Michałek, zapsaný do centrálního registru a Informace o hospodářské činnosti (CEIDG), vedený ministrem hospodářství, NIP 548 133 45 61, REGON 380154480

verze pro prodej spotřebitelům a podnikatelům

2. Tato pravidla jsou určena spotřebitelům i podnikatelům používajícím obchod a stanoví pravidla pro používání internetového obchodu a pravidla a postup pro uzavírání prodejních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

§ 2

definice

 1. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci obchodu, jejíž předmět přímo nesouvisí s jejím obchodním nebo profesním provozem.

 2. Prodávající - fyzická osoba podnikající v rámci společnosti JOMIKA Józef MIchałek, zapsaná do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti (CEIDG) vedeného ministrem pro hospodářství, NIP 548 133 45 61, REGON 380154480.

 3. Zákazník - jakýkoli subjekt provádějící nákupy v obchodě.

 4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž samostatný zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a provádí na vlastní účet obchodní činnost využívající obchod.

 5. Obchod - internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese www.unihaus.eu.

 6. Smlouva uzavřená na dálku - smlouva uzavřená se zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s jediným použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.

 7. Předpisy - tyto Předpisy obchodu.

 8. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru učiněné pomocí objednávkového formuláře a přímo zaměřené na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktů s prodávajícím.

 9. Účet - účet zákazníka v Obchodě, shromažďuje údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách zadaných v Obchodě.

 10. Registrační formulář - formulář dostupný v Obchodě, který vám umožní vytvořit účet.

 11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v obchodě, který umožňuje zadávání objednávky, zejména přidáním produktů do košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

 12. Košík - prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané zákazníkem k nákupu, a je také možné určit a upravit údaje o objednávce, zejména množství produktů.

 13. Produkt - movitý předmět / služba dostupná v obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 14. Prodejní smlouva - kupní smlouva na produkt uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Smlouva o prodeji také znamená - vztahující se k vlastnostem produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o konkrétní práci.

§ 3

Kontakt s obchodem

 1. Adresa prodejce: 43-470 Istebna, 1316

 2. E-mailová adresa prodejce: handel@unihaus.eu

 3. Telefonní číslo prodávajícího: +48 533 321 810

 4. Zákazník může s prodávajícím komunikovat pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.

 5. Zákazník může v pracovní dny prodávajícího kontaktovat telefonicky mezi 8:00 a 16:00.

§ 4

Technické požadavky

Chcete-li používat obchod, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek na produkty, potřebujete:

 1. koncové zařízení s přístupem na internet a webový prohlížeč,

 2. aktivní e-mailový účet (e-mail),

 3. cookies povoleny

 4. FlashPlayer nainstalován.

§ 5

Obecná informace

 1. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za žádné přerušení, včetně přerušení fungování obchodu z důvodu vyšší moci, neoprávněných jednání třetích stran nebo neslučitelnosti internetového obchodu s technickou infrastrukturou zákazníka.

 2. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek na produkty v sortimentu obchodu je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanoveními § 6 Řádu, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření Účtu.

 3. Ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou čistými cenami (nezahrnují DPH).

 4. Konečná (konečná) částka, kterou má zákazník zaplatit, se skládá z ceny za produkt a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby), o kterých je zákazník při zadávání objednávky informován na stránkách obchodu při zadávání objednávky, včetně vyjádření. vůle být vázána prodejní smlouvou.

 5. V případě smlouvy zahrnující předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečná (konečná) cena celková cena včetně všech plateb za účetní období.

 6. Pokud povaha předmětu dohody neumožňuje, podle uváženého úsudku, předem vypočítat částku konečné (konečné) ceny, informace o způsobu, jakým bude cena vypočtena, jakož i o poplatcích za dopravu, doručení, poštovní služby a další náklady budou v Obchodě poskytnuty. v popisu produktu.

§ 6

Vytvoření účtu v obchodě

 1. Chcete-li založit účet v obchodě, vyplňte prosím registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Adresa.

 2. Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.

 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři.

 4. Zákazník může kdykoli, bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků, smazat Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro umístění objednávek

Za účelem zadání objednávky:

 1. přihlásit se do obchodu (volitelné);

 2. vyberte Produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko "Přidat do košíku" (nebo ekvivalent);

 3. přihlaste se nebo využijte možnost zadání objednávky bez registrace;

 4. pokud byla vybrána možnost zadání objednávky bez registrace - vyplňte objednávkový formulář zadáním údajů o objednávce příjemce a adresy, na kterou má být produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení produktu), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů příjemce,

 5. klikněte na „Objednávám a platím“ / klikněte na „Objednávám a platím“ a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,

 6. zvolit jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplatit za objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou ustanovení § 8 odst. 3.

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platby

 1. Zákazník může použít následující způsoby doručení nebo přijetí objednaného produktu:

 1. Poštovní doručení, dobírka,

 2. Kurýrní doručení, dobírka,

 3. Osobní sbírka k dispozici na adrese: 43-470 Istebna, 1316

 1. Zákazník může použít následující způsoby platby:

 1. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího

3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na webových stránkách obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadal objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s ustanovením § 7 předpisů.

 2. Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k provedení. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení se provádí Prodávajícím zasláním Zákazníka příslušným e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po přijetí výše uvedeného e-mailu zákazníkem je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

 3. Pokud je vybrána zákazníkem:

 1. při platbě bankovním převodem je zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - jinak bude objednávka stornována.

 1. Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní vyzvednutí, bude Produkt zaslán Prodávajícím ve lhůtě stanovené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce) způsobem, který si zákazník vybral při zadávání Objednávky.

 2. AKdyž objednáváte produkty s různými dodacími lhůtami, je datum dodání nejdelší dané datum.

B Při objednávce Produktů s různými dodacími lhůtami může Zákazník požadovat dodání Produktů po částech nebo poskytnout všechny Produkty po dokončení celé objednávky.

 1. Začátek dodací lhůty produktu zákazníkovi se počítá takto:

 1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si zákazník zvolí způsob platby při dodání - ode dne uzavření kupní smlouvy,

7. Při objednávce Produktů s různou připraveností k datu sběru může Zákazník sbírat Produkty po částech (podle jejich připravenosti ke sběru) nebo sbírat všechny Produkty po dokončení celé objednávky.

8. Začátek období připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:

 1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

9. Dodání produktu probíhá v rámci Evropské unie.

10. Dodání produktu zákazníkovi je splatné, pokud prodejní smlouva nestanoví jinak. Náklady na doručení produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou stanoveny individuálně na základě aktuálních přepravních sazeb.

11. Osobní odběr produktu zákazníkem je zdarma.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

 2. Lhůta uvedená v odst. 1 písm. 1 začíná dodáním produktu spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než dopravce.

 3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů dodávaných samostatně, v dávkách nebo částech, je lhůta uvedená v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo části.

 4. V případě dohody, která zahrnuje pravidelné dodání Produktů po omezenou dobu (předplatné), je lhůta uvedená v odstavci 1 běží od převzetí držení první položky.

 5. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby spotřebitel zaslal prohlášení před touto lhůtou.

 6. Prohlášení může být zasláno klasickou poštou, faxem nebo elektronicky zasláním prohlášení na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo zasláním prohlášení na webové stránce Prodávajícího - kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být rovněž předloženo na formuláři, který je vzorem Příloha 1 těchto nařízení a příloha zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, není však povinná.

 7. V případě zaslání prohlášení spotřebitele elektronicky, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem.

 8. Účinky odstoupení od dohody:

 1. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

 2. V případě odstoupení od smlouvy se prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které provedl, včetně nákladů na doručení, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem. jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím.

 3. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel v původní transakci, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude zahrnovat žádné náklady.

 4. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení Produktu zpět nebo do doby, než mu bude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

 5. Spotřebitel by měl vrátit produkt na adresu prodávajícího uvedenou v těchto pravidlech neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel zašle produkt zpět do 14 dnů.

 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud by vzhledem k jeho povaze nemohl být Produkt vrácen běžnou poštou.

 7. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu vyplývající z jeho používání jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování produktu.

9. V případě, že vzhledem k povaze Produktu nemůže být vrácena běžnou poštou, budou informace o tomto, jakož i náklady na vrácení Produktu, uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.

10. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá vůči spotřebiteli ve vztahu ke smlouvě nárok:

 1. ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

 2. u kterého je předmětem služby zásilka dodávaná v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání,

 3. u nichž je předmětem služby položka, která podléhá rychlému poškození nebo má krátkou dobu použitelnosti,

 4. za poskytování služeb, pokud prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před začátkem služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,

 5. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 6. ve kterých jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání,

 7. u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu,

 8. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání,

 9. za doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv,

 10. pokud jde o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy,

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Smlouva o prodeji zahrnuje nové produkty.

 2. Stav každého použitého produktu je podrobně popsán.

 3. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt bez vad.

 4. V případě vady zboží zakoupeného od prodávajícího má zákazník právo podat reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku.

 5. Reklamace by měla být podána písemně nebo e-mailem na adresy prodávajícího uvedené v tomto řádu.

 6. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího výskytu, údaje o zákazníkovi, který podal stížnost, a žádost zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

 7. Prodávající odpoví na stížnost okamžitě, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak neučiní v této lhůtě, má se za to, že žádost klienta byla považována za oprávněnou.

 8. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu.

 9. Pokud byla na Produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm a jeho obsahu zahrnuty do popisu Produktu v Obchodě.

§ 12

Metody mimosoudního posuzování stížností a opravných prostředků

 1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele používat mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v ústředí a na internetových stránkách poviatkových (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, sociálních organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, Provinční inspekční inspekce Handlowa a na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/spprawy_ind Individualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Spotřebitel má následující příklady možností využití mimosoudního vyřizování stížností a nápravy:

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o vyřešení sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.

 2. Spotřebitel je oprávněn podat žádost u provinčního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Journal of Law of 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to také za použití bezplatné pomoci poviatského (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů).

§ 13

Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.

 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné administrátorem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí - také pro marketingové účely.

 3. Příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu mohou být:

 1. V případě zákazníka, který používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytne správce na požádání správce vybrané osobní údaje zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku provádí.

 2. V případě zákazníka, který používá internetový obchod s elektronickou platební metodou nebo platební kartou, poskytne správce vybrané osobní údaje zákazníka vybrané osobě provozující výše uvedené platby v internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo na přístup k jejich údajům a jejich opravu.

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v předpisech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek neschopnost tuto dohodu uzavřít.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Dohody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polštině.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu předpisů z důležitých důvodů, tj. Změn zákona, změn způsobů platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto předpisů. Prodávající bude informovat zákazníka o jakékoli změně nejméně 7 dní předem.

3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů.

4. Zákazník má právo používat mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů, která je k dispozici na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

bottom of page