top of page

UNIHAUS PRIVACY POLICY Dřevěné domy

Cvičení

§.1 Obecná ustanovení

Cvičení

 1. Správcem dat jsou Dřevěné domy UNIHAUS se sídlem v Istebně 43-470, 1494. Ochrana dat je prováděna v souladu s požadavky obecně platných zákonů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.

 2. K výkladu pojmů se používá glosář nařízení nebo jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů (pokud to vyplývá přímo z popisu).

 3. Za účelem lepšího přijetí zásad ochrany osobních údajů byl termín „Uživatel“ nahrazen výrazy „Vy“, „Správce“ - „My“. Výrazem „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES.

 4. Respektujeme právo na soukromí a péči o bezpečnost dat. Za tímto účelem mimo jiné zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL).

 5. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři na vstupní stránce jsou považovány za důvěrné a nejsou neoprávněnými osobami viditelné.

§2. Správce dat

Cvičení

 1. Poskytovatel služeb je správcem údajů svých klientů. To znamená, že pokud máte na našem účtu účet, zpracováváme vaše údaje, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, místo výkonu práce, IP adresa.

 2. Poskytovatel služeb je také správcem osob přihlášených k odběru [například] bulletinu a osob přihlášených k webináři.

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány:
  a. v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů,
  b. v souladu s implementovanými zásadami ochrany osobních údajů,
  c. v rozsahu a účelu nezbytném k vytvoření, utváření obsahu smlouvy, její změně nebo ukončení a ke správnému provádění služeb poskytovaných elektronicky,
  d. v rozsahu a účelu nezbytném pro splnění oprávněných zájmů (legitimní účely) a zpracování nezasahuje do práv a svobod subjektu údajů:

  1. v rozsahu a účelu souhlasném s vámi uděleným souhlasem, pokud jste [například] předplatili zpravodaj,

  2. v rozsahu a účelu, který je v souladu s vaším souhlasem, pokud jste se například přihlásili k odběru webináře.

 4. Každý subjekt údajů (pokud jsme jejich správcem) má právo na přístup k údajům, opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost orgánu dozoru.

 5. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci poskytovatele služeb je možný e-mailem na následující adrese: Handel@unihaus.eu.

 6. Vyhrazujeme si právo zpracovat vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odejmutí souhlasu pouze v rozsahu, v jakém je třeba se domáhat jakýchkoli nároků před soudem nebo pokud nás vnitrostátní nebo evropské předpisy nebo mezinárodní právo zavazují k uchovávání údajů.

 7. Poskytovatel služeb má právo sdělovat osobní údaje uživatele a další údaje subjektům zmocněným podle platných zákonů (např. Donucovacích orgánů).

 8. K vymazání osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

 9. Poskytovatel služeb nezveřejňuje osobní údaje jiným subjektům než těm, které jsou autorizovány podle platných zákonů.

 10. Implementovali jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme řízení přístupu, díky čemuž minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat.

 11. Osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které máme k dispozici, nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

§3. Soubory cookie

 1. Webové stránky www.unihaus.eu používají cookies. Jedná se o malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené v počítačovém softwaru prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, server rozpozná typ zařízení, ke kterému se uživatel připojuje. Parametry umožňují čtení informací v nich obsažených pouze na serveru, který je vytvořil. Cookies proto usnadňují použití dříve navštívených webových stránek.

 2. Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, času a data, umístění a informací zaslaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.

 3. Shromážděná data se používají ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webu poskytováním účinnější a bezproblémové navigace. Informace o uživateli sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webových stránkách.

 4. Cookies identifikují uživatele, což mu umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám. Tím, že si pamatuje své preference, umožňuje přizpůsobit reklamy cílené na něj. Používáme cookies k zajištění nejvyššího standardu pohodlí pro náš web a shromážděná data jsou používána pouze uvnitř [name] pro optimalizaci operací.

 5. 19. Na našem webu používáme následující soubory cookie [obsah musí být samozřejmě přizpůsoben souborům, které používáte]:

  1. „Nezbytné“ soubory cookie, umožňující použití služeb dostupných na webu, např. Ověřovací soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření na webu;

  2. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti ověřování na webu;

  3. „Performance“ cookies, které umožňují shromažďování informací o používání webových stránek;

  4. „Funkční“ soubory cookie, umožňující „zapamatování“ nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. Z hlediska jazyka nebo oblasti původu uživatele, velikosti písma, vzhledu webové stránky atd .;

  5. Soubory cookie „Reklama“, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.

 6. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 7. Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, se shromažďují pouze na místech, kde k tomu uživatel výslovně souhlasil vyplněním formuláře. Výše uvedená data ukládáme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení dané funkce.

bottom of page