top of page

Zásady cookies na webových stránkách WWW.UNIHAUS.EU

Cvičení

  1. Pod „cookies“ by se měla rozumět IT data uložená v koncových zařízeních uživatelů, která jsou určena pro použití webových stránek. Jedná se zejména o textové soubory, které obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

  2. Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

  3. Cookies jsou určeny k používání stránek webu. Provozovatel používá tyto soubory k:

  1. schopnost přihlásit se a udržovat uživatelské relace na každé následující stránce webu

  2. přizpůsobení obsahu webu individuálním preferencím uživatele, především tyto soubory rozpoznají jeho zařízení, aby zobrazilo stránku v souladu s jeho preferencemi

  3. pro vytváření anonymních statistik bez možnosti identifikace uživatele.

4. Na soubory cookie používané partnery provozovatele webových stránek, zejména uživateli webových stránek, se vztahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů.

5. V zájmu bezpečnosti nám svěřených údajů jsme vyvinuli interní postupy a doporučení, abychom zabránili předávání údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi druhy výkonných aktů a právem Společenství

6. Ve výchozím nastavení umožňuje software používaný pro procházení webů ve výchozím nastavení umisťovat cookies na koncovém zařízení uživatele. Tato nastavení může Uživatel změnit tak, aby blokoval automatickou manipulaci s „cookies“ v nastavení webového prohlížeče nebo aby o nich informoval pokaždé, když jsou odeslána do zařízení uživatele.

7. Uživatelé webu mohou kdykoli změnit nastavení cookies. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Příklady možností úprav v oblíbených prohlížečích:

8. Provozovatel webových stránek informuje, že změny nastavení ve webovém prohlížeči uživatele mohou bránit správnému fungování webových stránek.

bottom of page